Tillidsvalgte i partiforeningen

Bag partiet og mærkesagerne i kommunen står bestyrelsen. Vi er dem, der sørger for at tænke og arbejde med politikken, aktiviteterne og fælleskabet rundt i kommunen. Bestyrelsen repræsenterer et udsnit af borgere i kommunen – fra din nabo til din bedstemor.

Vi er alle optaget af det, du synes, tænker og oplever – og vi arbejder for at skabe det bedste samfund og den bedste kommune.

Bestyrelsen består af elleve medlemmer og fire suppleanter. Valgt på generalforsamlingen d. 11. marts 2023. Du må gerne skrive til os personligt.


Lokalbestyrelsen

Lokalformand

Niels Christian Dahl

Tlf. 2896 8788
nida3450@hotmail.com

Lokal næstformand

Finn Serup Jensen

Tlf. 4018 3393
finn.serup.jensen@mail.dk

Kasserer

Hans Philipsen

Tlf. 2010 5616
hans_philipsen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Grethe Munk

Tlf. 2616 4711
grethemunk@grethemunk.dk

Bestyrelsesmedlem

Alice S. Møller

Bestyrelsesmedlem

Finn Yde-Andersen

fya1@icloud.com

Bestyrelsesmedlem

Miki Dam Larsen

Tlf. 6062 7981
mikl@alleroed.dk

Bestyrelsesmedlem

Johnni Maarup Andersen

Bestyrelsesmedlem

Birgit Kjølby

Bestyrelsesmedlem

Anders Lau Jespersen

Bestyrelsessuppleant

Alex Meyer

Bestyrelsessuppleant

Michael Rodriguez