En forening for ligestilling

Feminine Roser

Vores formål er bl.a.:

  • at sætte fokus på ligestillingsdebatten i bred forstand
  • at inspirere kvinder og mænd til at gøre en indsats for at få ligestillingen til at slå igennem
  • at skabe grundlag for en lokal debat om aktuelle problemer samt pege på skævheder i samfundet
  • at gøre opmærksom på skævhederne gennem arrangementer og events

Alle kvinder, der er medlem af socialdemokratiet eller DSU kan blive medlem.

Der betales kontingent, vælges bestyrelse og afholdes generalforsamling årligt.

Møder og events har gennem årene været bredt funderet. Lige fra promovering af en ret ukendt EU-parlamentariker, Helle Thorning Schmidt, til foredrag af mandeforskeren Kjeld Reinicke og Grønlandske kvinder som kunstnere.

Feminine Roser arrangerer en række tværpolitiske arrangementer, ofte i Mungo Park i Allerød.